YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 38 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 38 sách GK Toán ĐS lớp 10

 Cho hàm số \(y = \left\{ \begin{array}{l}
x + 1,{\rm{ }}x \ge 2\\
{x^2} - 2,{\rm{ }}x < 2
\end{array} \right.\)

Tính giá trị của hàm số tại \(x = 3, x = - 1, x = 2\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Khi \(x=3\geq 2\), nên giá trị của hàm số tại x = 3 là y = 3 + 1 = 4;
  • Khi \(x = -1 < 2\), nên giá trị của hàm số tại x = -1 là y =(-1)2 - 2 = -1;
  • Khi \(x = 2\geq 2\), nên giá trị của hàm số tại x = 2 là y = 2 + 1 = 3;

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 38 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON