ON
YOMEDIA

Bom Bom's Profile

Bom Bom

Bom Bom

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 3
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Bom Bom đã đặt câu hỏi: hình học lớp 10 Cách đây 3 năm

  Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi H là điểm đối xứng của B qua G 

  a) Chứng minh: \rightarrow AH= 2/3\rightarrow AC- 1/3\rightarrow AB ; \rightarrow CH = -1/3(\rightarrow AB+\rightarrow AC).

  b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh: \rightarrow MH= 1/6\rightarrow AC- 5/6\rightarrow AB

 • Bom Bom đã đặt câu hỏi: hình học lớp 10 Cách đây 3 năm

  Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi H là điểm đối xứng của B qua G 

  a) Chứng minh: \rightarrow AH= 2/3\rightarrow AC- 1/3\rightarrow AB ; \rightarrow CH = -1/3(\rightarrow AB+\rightarrow AC).

  b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh: \rightarrow MH= 1/6\rightarrow AC- 5/6\rightarrow AB

 • Bom Bom đã đặt câu hỏi: hình học lớp 9 Cách đây 3 năm

  Cho (O1, R1) tiếp xúc ngoài vói (O2, R2) tại C. Vẽ đường thẳng AB là tiếp tuyến chung ngoài (O1), (O2). Với A thuộc (O1), B thuộc (O2) . Vẽ (O,R) tiếp xúc ngoài vói (O1) và tiếp xúc ngoài với (O2) và (O,R) tiếp xúc với AB.

  Chứng minh rằng : a) tam giác ABC vuông 

                                 b) 1R =1R1 +1R2 

   

   

 • Bom Bom đã đặt câu hỏi: Hình học lớp 9 Cách đây 3 năm

  Tìm cặp số (x;y) thỏa mãn 18+7y2-16xy-4x-12y+14=0

Điểm thưởng gần đây (3)

 • Bom Bom: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Bom Bom: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Bom Bom: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm

 

1=>1