ON
YOMEDIA

Đào Mai Phương's Profile

Đào Mai Phương

Đào Mai Phương

01/01/1970

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 6
Điểm 39
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (22)

 • Đào Mai Phương đã đặt câu hỏi: Toán học 10 Cách đây 7 tháng

  Cho 2 pt x2 - m(m2+1)x+m4 <0 (1) và x^2 + 4x +3 > 0 (2).

  Các giá trị của tham số m sao cho nghiệm của bpt (1) đều là nghiệm của bpt (2)

   

 • Đào Mai Phương đã đặt câu hỏi: Phương trình đường thẳng Cách đây 10 tháng

  Bài 1: Tam giác ABC có B (1;-2), đường cao CH : x-y+1=0, phân giác trong AD : 2x+y+5=0. Tìm tọa độ các điểm A,C và tính diện tích tam giác ABC.

  Bài 2: Cho tam giác ABC có A (-3;6), trực tâm H (2;1), trọng tâm G (\frac{4}{3} ; \frac{7}{3} ). Xác định tọa độ các đỉnh B và C

 • Đào Mai Phương đã đặt câu hỏi: Phương trình đường thẳng Cách đây 10 tháng

  Cho tam giác ABC có phương trình cạnh BC : 2x +y - 5 = 0, các đường trung tuyến BM : 3x + y - 7 = 0 và CN : x + y -5 = 0. Viết pt các cạnh còn lại.

  Bạn nào giải thì hãy giải chi tiết nhé!

 • Bạn giải thích cho mình cách tìm tọa độ điểm M được không?

 • Đào Mai Phương đã đặt câu hỏi: English 10 Cách đây 1 năm

  1. After lunch time, group 1 and group 2 will be in charge of Program A and Program B (respect)

  2. Kilauea's numerous eruptions are generally composed in molten lava, with little escaping gas and few explosions.

                        A                                  B                      C                                         D

 • Đào Mai Phương đã đặt câu hỏi: Hình học 9 Cách đây 2 năm

  Cho ΔABCΔABC nội tiếp đường tròn tâm O đường kính BC. Kẻ AH BC ( H thuộc BC). Gọi M,N lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB,AC.

  a, Chứng minh: AC2= CH.CB (không cần giải)

  b, Chứng minh tứ giác BCNM nội tiếp và AC.BM + AB.CN = AH.BC

  c, Đường thẳng đi qua A cắt tia HM tại E và cắt tia đối của tia NH tại F. C/m: BE//CF

 • Đào Mai Phương đã đặt câu hỏi: Công nghệ 9 Cách đây 2 năm

  Trong các bước bón phân thúc cho cây ăn quả, bước nào là quan trọng nhất? Vì sao?

 • Đào Mai Phương đã đặt câu hỏi: Hình học 9 Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC có góc A = 90 độ, đường cao AH, vẽ đường tròn (A;AH) kẻ các tiếp tuyến BD, CE với đường tròn (D,E là các tiếp điểm khác H). Chứng minh rằng:

  a, 3 điểm D,A,E thẳng hàng

  b, DE tiếp xúc với đường tròn đường kính BC

 • Đào Mai Phương đã đặt câu hỏi: Đồ thị hàm số Cách đây 2 năm

  Cho 2 đường thẳng (d1) : mx - y =1 ; (d2) : 2x + y =3

  a, Tìm m để (d1) và (d2) cắt nhau

  b, Tìm m để (d1) cắt (d2) tại A (x;y) sao cho x>0 ; y>0

   

   

 • Đào Mai Phương đã đặt câu hỏi: Hình học 9 Cách đây 2 năm

  Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm (O;R) có cạnh BC cố định còn điểm A thay đổi trên đường tròn (O). Các đường cao BD, CE của tam giác ABC cắt nhau tại H. Tia ED cắt (O) tại M.
  a, Chứng minh tam giác ADE và ABC đồng dạng
  b, Chứng minh AO vuông góc với DE
  c, Chứng minh : AM^2 = AD. AC
  d, Chứng minh AH không đổi khi A thay đổi trên (O)
   

Điểm thưởng gần đây (18)

 • Đào Mai Phương: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
 • Đào Mai Phương: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
 • Đào Mai Phương: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
 • Đào Mai Phương: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
 • Đào Mai Phương: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
 • Đào Mai Phương: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
 • Đào Mai Phương: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
 • Đào Mai Phương: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
 • Đào Mai Phương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Đào Mai Phương: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1