ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 9 sách GK Toán ĐS lớp 10

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

a) \(3 + 2 = 7\);

b) \(4 + x = 3\);

c) \(x + y > 1\);

d) \(2 - \sqrt{5 }< 0\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Câu a: 

Câu \(3 + 2 = 7\) là câu sai. Câu này là mệnh đề.

Câu b:

Câu \(4 + x = 3\) là câu đúng khi \(x = - 1\), sai khi \(x = 0\) nên không phải là mệnh đề (Vì vừa đúng lại vừa sai).

Đây là mệnh đề chứa biến.

Câu c:

Câu \(x + y > 1\), đúng khi \(\left\{\begin{matrix} x=1\\ y=2 \end{matrix}\right.\), sai khi \(\left\{\begin{matrix} x=0\\ y=0 \end{matrix}\right.\)

Vậy câu này cũng không phải mệnh đề.

Đây là mệnh đề chứa biến.

Câu d: 

Câu \(2 - \sqrt{5 }< 0\) là câu đúng. Câu này là mệnh đề.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 9 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1