ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 88 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 88 sách GK Toán Hình lớp 10

Xác đinh độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm, tọa độ các đỉnh và vẽ các elip có phương trình sau:

a) \(\frac{x^{2}}{25}+\frac{y^{2}}{9}=1\) 

b) \(4x^2 + 9y^2 = 1\)

c) \(4x^2 + 9y^2 = 36\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Ta có: a2 = 25 ⇒ a = 5 độ dài trục lớn 2a = 10 

                              b2 = 9 ⇒ b = 3 độ dài trục nhỏ 2a = 6 

                              c2 = a2 – b= 25 - 9 = 16 ⇒ c = 4

Vậy hai tiêu điểm là : F1(-4 ; 0) và F2(4 ; 0)

Tọa độ các đỉnh  A1(-5; 0), A2(5; 0),  B1(0; -3),  B2(0; 3).

Câu b:

4x2 + 9y2 = 1  ⇔   +  = 1

  a2=    ⇒ a =    => độ dài trục lớn 2a = 1

  b2 =   ⇒ b =  => độ dài trục nhỏ 2b = 

  c2 = a2 – b2   

 -  =   ⇒ c = 

 F1(- ; 0) và F2( ; 0)

  A1(-; 0), A2(; 0),  B1(0; - ),  B2(0;  ).

Câu c:

Chia 2 vế của phương trình cho 36 ta được :

⇒  +  = 1

Từ đây suy ra: 2a = 6.  2b = 4,    c = √5

⇒ F1(-√5 ; 0) và F2(√5 ; 0)

 A1(-3; 0), A2(3; 0),  B1(0; -2),  B2(0; 2).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 88 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)