YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 88 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 88 sách GK Toán Hình lớp 10

Lập phương trình chính tắc của elip, biết:

a)  Trục lớn và trục nhỏ lần lươt  là 8 và 6

b) Trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình chính tắc của elip có dạng :

 +  = 1

Câu a:

Ta có a > b: 

2a = 8  ⇒ a = 4 ⇒ a= 16

2b = 6  ⇒ b = 3 ⇒  b= 9

Vậy phương trình chính tắc của elip có dạng   +  = 1

Câu b:

Ta có: 2a = 10 ⇒ a = 5 ⇒  a= 25

              2c = 6  ⇒ c = 3 ⇒  c= 9

       ⇒ b2 = a2 – c2  ⇒ b2 = 25 - 9 = 16

Vậy phương trình chính tắc của elip có dạng   +  = 1

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 88 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON