YOMEDIA
NONE

Bài tập 30 trang 102 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 30 trang 102 SGK Hình học 10 NC

Cho elip (E) có phương trình chính tắc \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\). Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Tiêu cự của (E) là 2c, trong đó c2 = a2−b2.

b) (E) có độ dài trục lớn bằng 2a, độ dài trục bé bằng 2b,

c) (E) có tâm sai \(e =  - \frac{c}{a}\)

d) Tọa độ các tiêu điểm của (E) là F1 = (−c;0), F2 = (c;0).

e) Điểm (b;0) là một đỉnh của (E).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các mệnh đề đúng là: a);  b);  d).

Các mệnh đề sai là: c);  e).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 102 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF