ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3.32 trang 164 SBT Hình học 10

Giải bài 3.32 tr 164 SBT Hình học 10

Viết phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau:

a) Độ dài trục lớn bằng 26 và tỉ số \(\frac{c}{a}\) bằng \(\frac{5}{{13}}\) ;

b) Tiêu điểm F1(-6; 0) và tỉ số \(\frac{c}{a}\) bằng \(\frac{2}{3}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 a) Ta có: 2a = 26 ⇒ a = 13 và

\(\frac{c}{a} = \frac{c}{{36}} = \frac{5}{{13}} \Rightarrow c = 5\)

Do đó: b2 = a2 - c2 = 169 - 25 = 144

Vậy phương trình chính tắc của elip là:

\(\frac{{{x^2}}}{{169}} + \frac{{{y^2}}}{{144}} = 1\)

b) Elip có tiêu điểm F1(-6; 0) suy ra c = 6.

\(\frac{c}{a} = \frac{6}{a} = \frac{2}{3} \Rightarrow a = 9\)

Do đó: b2 = a- c2 = 81 - 36 = 45

Vậy phương trình chính tắc của elip là:

\(\frac{{{x^2}}}{{81}} + \frac{{{y^2}}}{{45}} = 1\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.32 trang 164 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)