YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.29 trang 163 SBT Hình học 10

Giải bài 3.29 tr 163 SBT Hình học 10

Tìm tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh, độ dài các trục của mỗi elip có phương trình sau:

a) 4x2 + 9y2 = 36;

b) x2 + 4y= 4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\left( E \right):\frac{{{x^2}}}{9} + \frac{{{y^2}}}{4} = 1\)

- Hai tiêu điểm: \({F_1}\left( { - \sqrt 5 ;0} \right),{F_2}\left( {\sqrt 5 ;0} \right)\)

- Bốn đỉnh: A1(-3; 0), A2(3; 0), B1(0; -2), B2(0; 2)

- Trục lớn: A1A2 = 6

- Trục nhỏ: B1B2 = 4

b) \(\left( E \right):\frac{{{x^2}}}{4} + \frac{{{y^2}}}{1} = 1\)

- Hai tiêu điểm: \({F_1}\left( { - \sqrt 3 ;0} \right),{F_2}\left( {\sqrt 3 ;0} \right)\)

- Bốn đỉnh: A1(-2; 0), A2(3; 0), B1(0; -1), B2(0; 1)

- Trục lớn: A1A2 = 4

- Trục nhỏ: B1B2 = 2

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.29 trang 163 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF