RANDOM

Bài tập 4 trang 88 SGK Hình học 10

Giải bài 4 tr 88 sách GK Toán Hình lớp 10

Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có các trục lớn là 80cm và trục nhỏ là 40 cm từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước 80cm x 40cm, người ta vẽ một hình elip lên tấm ván như hình 3.19. Hỏi phải ghim hai cái đinh cách các mép tấm ván ép bao nhiêu và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 2a  = 80 => a = 40

           2b = 40 => b = 20

 c2 = a2 – b= 1200   => c = \(20\sqrt{3}\)

Phải đóng đinh tại các điểm  F, F2   và cách mép ván:

F2A  = OA – OF= 40 - \(20\sqrt{3}\)

=> F2A = 20(2 - \(\sqrt{3}\))   ≈  5,4cm

Chu vi vòng dây bằng:   F1.F2+ 2a  =  \(40\sqrt{3}\)+ 80

                             ⇒  F1.F+ 2a  =   40(2 + \(\sqrt{3}\))

                                   F1.F+ 2a  ≈ 149,3cm

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 88 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh hằng
  Bài 3.31 (SBT trang 159)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm \(M\left(x;y\right)\) di động có tọa độ luôn thỏa mãn :

                       \(\left\{{}\begin{matrix}x=7\cos t\\y=5\sin t\end{matrix}\right.\)

  trong đó t là tham số. Hãy chứng tỏ M di động trên một elip

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA