ADMICRO
UREKA

Bài tập 31 trang 103 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 31 trang 103 SGK Hình học 10 NC

Tìm tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh, độ dài trục lớn, độ dài trục bé của mỗi elip có phương trình sau 

a) \(\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{4} = 1\);

b) \(\frac{{{x^2}}}{9} + \frac{{{y^2}}}{4} = 1\)

c) \({x^2} + 4{y^2} = 4\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có \(a = 5;b = 2;c = \sqrt {{a^2} - {b^2}}  = \sqrt {21} \)

Tọa độ các tiêu điểm: \({F_1}\left( { - \sqrt {21} ;0} \right),{F_2}\left( {\sqrt {21} ;0} \right)\)

Tọa độ các đỉnh: A1(−5;0); A2(5;0); B1(0;−2); B2(0;2)

Độ dài trục lớn 2a = 10, độ dài trục bé 2b = 4

b) Ta có: \(a = 3;b = 2;c = \sqrt {{a^2} - {b^2}}  = \sqrt 5 \)

Tọa độ các tiêu điểm: \({F_1}\left( { - \sqrt 5 ;0} \right),{F_2}\left( {\sqrt 5 ;0} \right)\)

Tọa độ các đỉnh: A1(−3;0); A2(3;0); B1(0;−2); B2(0;2).

Độ dài trục lớn 2a = 6, độ dài trục bé 2b = 4

c) Ta có: \({x^2} + 4{y^2} = 4 \Leftrightarrow \frac{{{x^2}}}{4} + {y^2} = 1\)

\(a = 2;b = 1;c = \sqrt {{a^2} - {b^2}}  = \sqrt 3 \).

Tọa độ các tiêu điểm: \({F_1}\left( { - \sqrt 3 ;0} \right),{F_2}\left( {\sqrt 3 ;0} \right)\)

Tọa độ các đỉnh: A1(−2;0); A2(2;0); B1(0;−1); B2(0;1).

Độ dài trục lớn 2a = 4, độ dài trục bé 2b = 2

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 103 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF