YOMEDIA

Tính số ribonu biết M = 9.10^5, A - G = 300N và T1 = 400 = 2/3 G2

bởi trang lan 28/09/2018

Một gen có M= 9.105 , ttrong đó A - G= 300N. Mạch 1 có T1 = 400 = 2/3 G2 của mạch 2. Tìm số lượng ribonu mỗi loại của mARN được tổng hợp từ gen đó cho biết trong quá trình tổng hợp mARN này, MTNB đã cung cấp 500 ribonu loại A

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • + Số nu của gen là: (9. 105) : 300 = 3000 nu = 2 (A + G) (1)

  + Mà A - G = 300 nu (2)

  + Từ 1 và 2 ta có:

  A = T = 900 nu; G = X = 600 nu

  + Mạch 1 của gen có:

  T1 = A2 = 400 nu \(\rightarrow\) A1 = T2 = A - A2 = 900 - 400 = 500 nu

  T1 = 2/3 G2 \(\rightarrow\) G2 = 400 : 2/3 = 600 nu = X1

  \(\rightarrow\) G1 = G - G2 = 600 - 600 = 0 nu = X2

  + Quá trình tổng hợp mARN môi trường nội bào cung cấp 500 ribonu loại A

  Amt = T1 . k = 500 \(\rightarrow\) k = 500 : 400 (lẻ)

  Amt = T2 . k = 500 \(\rightarrow\) k = 1 (đúng)

  + Vậy mạch 2 là mạch dùng làm khuôn tổng hợp phân tử mARN

  Số ribonu mỗi loại của mARN là: rA = T2 = 500 nu

  rU = A2 = 400 nu

  rG = X2 = 0 nu

  rX = G2 = 600 nu

  bởi Hoàng Thảo 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA