ADMICRO

Nguyễn Thoa's Profile

 Nguyễn Thoa

Nguyễn Thoa

01/01/1970

Số câu hỏi 23
Số câu trả lời 10
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (35)

  • Nguyễn Thoa: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thoa: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thoa: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thoa: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thoa: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thoa: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thoa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
ADMICRO

 

ON