YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 33 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 33 sách GK Sinh lớp 9

Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân:

  • Giống nhau:
    • Đều là quá trình phân bào.
    • Đều trải qua các kì: kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối
  • Khác nhau:
Nguyên phân Giảm phân
Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng Xảy ra ở tế bào sinh dục cái
1 lần phân bào Gồm 2 lần phân bào liên tiếp
Có sự phân li đồng đều của các cặp NST kép tương đồng vè hai cực tế bào

Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST kép tương đồng về hai cực tế bào

1 tế bào mẹ (2n) nguyên phân tạo ra hai tế bài con, mỗi tế bào con có bộ NST lưỡng bội (2n) 1 tế bào mẹ (2n) giảm phân tạo bốn tế bào con, mỗi tế bào con có bộ NST đơn bội (n)

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 33 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON