YOMEDIA
NONE

Bài tập 30 trang 32 SBT Sinh học 9

Giải bài 30 tr 32 sách BT Sinh lớp 9

Một tế bào sinh dục mang 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là : A ~ a ; B ~ b ; D ~ d, qua giảm phân có thể cho ra những loại giao tử nào?

A. ABD, Aad, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

B. ABD, ABb, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd. 

C. ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, aDd.

D. ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

  • Những loại giao tử đó là: ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 32 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON