YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 33 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 33 sách GK Sinh lớp 9

Ruồi giấm có 2n=8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây?

a) 2.

b) 4.

c) 8.

d) 16.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Ruồi giấm có 2n=8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có 8 NST đơn

⇒ Đáp án: c.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 33 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON