YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 33 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 33 sách GK Sinh lớp 9

Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân:

Kì trung gian I:  ADN nhân đôi ở pha S, pha G2 tế bào chuẩn bị các chất cần thiết cho quá trình phân bào. Kết thúc kì trung gian tế bào có bộ NST 2n kép.

Giảm phân 1

Kì đầu 1

 • NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn.
 • Các cặp NST thể kép trong cặp tương đồng bắt cặp theo chiều dọc, tiếp hợp với nhau và trao đổi chéo xảy ra giữa hai cromatit không cùng chị em.
 • Cuối kì đầu hai NST kép tách nhau ra.
 • Màng nhân và nhân con tiêu biến

Kì giữa 1

 • NST tiếp tục co xoắn cực đại, NST có hình thái đặc trưng cho loài.
 • Thoi vô sắc đính vào tâm động ở một bên của NST.
 • Các cặp NST tương đồng tập trung và thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau 1

Các cặp NST kép tương đồng di chuyển độc lập về hai cực của tế bào và chúng phân li độc lập với nhau.

Kì cuối 1

 • Sau khi di chuyển về hai cực của tế bào NST bắt đầu dãn xoắn , màng nhân và nhân con hình thành
 • Thoi vô sắc tiêu biến, màng nhân và nhân con xuất hiện

Kết quả

Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép sinh ra 2 tế bào con có bộ NST n kép

Kì trung gian II: Sau khi kết thúc giảm phân  tế bào con tiếp tục đi vào giảm phân 2 mà không nhân đôi NST. Trong tế bào có n NST kép

                         Giảm phân 2

Kì đầu 2

 • NST bắt đầu đóng xoắn
 • Màng nhân và nhân con tiêu biến
 • Thoi vô sắc xuất hiện

Kì giữa 2

 • NST kép co xoắn cực đại và  tập trung 1 hàng  trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
 • Thoi vô sắc dính vào 2 phía của NST kép

Kì sau 2

NST tách nhau tại tâm động trượt trên thoi vô sắc di chuyển về  hai cực tế bào.

Kì cuối 2

NST dãn xoắn. Màng nhân và nhân con xuất hiện, màng tế bào hình thành. Tạo ra hai tế bào con.

Kết quả

Từ 1 tế bào có n NST kép tạo ra 2 tế bào mang bộ NST n đơn

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 33 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON