YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32 trang 32 SBT Sinh học 9

Giải bài 32 tr 32 sách BT Sinh lớp 9

Sự phối hợp của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đảm bảo cho sự duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của các loài động vật qua các thế hộ cơ thể diễn ra theo trật tự nào trong một thế hệ cơ thể?

A. Nguyên phân → Giảm phân → Thụ tinh.

B. Giảm phân → Nguyên phân → Thụ tinh.

C. Giảm phân → Thụ tinh → Nguyên phân.

D. Thụ tinh → Nguyên phân → Giảm phân.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

  • Nguyên phân → Giảm phân → Thụ tinh.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 32 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF