YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 27 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 27 sách BT Sinh lớp 9

Sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra trong kì nào của giảm phân?

A. Kì sau của lần phân bào I.                       B. Kì cuối của lần phân bào I.

C. Kì cuối của lần phân bào n.                      D. Kì sau của lần phân bào II.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra trong kì sau của lần phân bào I của giảm phân.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 27 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON