YOMEDIA
NONE

Bài tập 24 trang 31 SBT Sinh học 9

Giải bài 24 tr 31 sách BT Sinh lớp 9

Ở lợn, bộ NST lưỡng bội 2n = 38. Một tế bào sinh dục của lợn khi ở kì sau II có bao nhiêu NST?

A. 19 NST kép.                                          B. 38 NST kép.

C. 38 NST đơn.                                         D. 76 NST kép.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

  • Khi ở kì sau II các NST chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn và phân li về 2 cực tế bào.
  • Ở lợn 2n = 38. Vậy khi ở kì sau II có 38 NST đơn.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 31 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON