YOMEDIA

Bài tập 2 trang 53 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 53 sách GK Sinh lớp 9

ARN tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen - ARN

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 • ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bổ sung trong đó A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại, T vẫn liên kết với A.
 • Bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen – ARN : Trình tự các nuclêôtit ở mạch ADN quy định trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch ARN.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 53 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • My Trà

  Câu 1Một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục cái của một loài nguyên phân một số lần bằng  nhau. Các tế bào con tạo thành đều bước vào giảm phân tạo ra 320 giao tử. Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn trong các trứng là 768 NST. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 6,25%.

  1. Xác định số tế bào sinh tinh, số tế bào sinh trứng, số hợp tử tạo thành.

  2. Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào.

  3 Xác định bộ NST 2n của loài 

  Câu 2: Ở gà có bộ NSt 2n=78.Khi quan sát một nhóm tế bào đang phân chia thấy có 780 NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

  a. Tính số lượng tế bào của nhóm

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nhat nheo

  Bạn nào biết giúp mình với .

  Một gen có 3600 liên kết H, trong gen số nu loại A chiếm 30% tổng số nu của gen.

  a, Tính số nu từng loại của gen.

  b, Khi gen nhân đôi 3 lần liên tiếp thì môi trường nội bào phải cung cấp bao nhiêu nu mỗi loại.

  c, Tính số liên kết hóa trị ( Đường - Photpho ) có trong tất cả gen con được sinh ra từ đợt nhân đôi thứ 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  1 gen có 1701 liên kết hidro, tổng hợp phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribônu

  A:U:G:X = 1:2:3:4. Xác định

  a) chiều dài của gen

  b) số nu mỗi loại của mỗi mạch đơn và của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Gen 1 và gen 2 nhân đôi 1 số lần bằng nhau và đã lấy của môi trường 29400 nu.Gen 1 có chiều dài \(0.408\mu m\) và có số liên kết hiđrô giữa A và T bằng \(\dfrac{2}{3}\) số liên kết giữa G với X.Gen 2 có 90 vòng xoắn và có hiệu số giữa A với G bằng 150nu.

  1.Tính lần nhân đôi của gen.

  2.Tính số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi.

  3.Tính liên kết hiđrô bị phá vỡ, số liên kết hiđrô và hóa trị được hình thành trong quá trình nhân đôi của gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  1, 1 gen có tổng 2 loại nu là 40 % . gen đó tái bản 2 lần cần mt cung cấp 9000 nu tự do

  a, tính chiều dài

  b,xđ số nu mỗi loại và số nu mỗi loại cần cho qtr nhân đôi

  c,tính tổng liên kết H bị phá vỡ và hình thành

  2, 1gen có 150 chu kì xoắn , trên mạch 1 của gen A = 10% , G= 30% , mạch 2 có A=20%

  a, tính slg từng loại nu của gen và trên mỗi mạch

  b,nếu gen x 2 : 3 lần thì số LK H bị phá vỡ là bn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>