YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 53 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 53 sách GK Sinh lớp 9

ARN tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen - ARN

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

  • ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bổ sung trong đó A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại, T vẫn liên kết với A.
  • Bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen – ARN : Trình tự các nuclêôtit ở mạch ADN quy định trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch ARN.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 53 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON