ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 30 trang 44 SBT Sinh học 9

Giải bài 30 tr 44 sách BT Sinh lớp 9

mARN có vai trò

A. truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp.

B. vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp prôtêin.

C. tham gia cấu tạo nên ribôxôm là nơi tổng hợp prôtêin.

D. lưu giữ thông tin di truyền.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

 
 
 • mARN có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp.

⇒ Đáp án: A 

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 44 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Goc pho

  a. Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin. Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào?

  Gen (một đoạn ADN) 1 mARN 2 Pr

  b. Viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Giải thích mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ. Viết sơ đồ thể hiện cơ chế di truyền ở mức phân tử. Tại sao sơ đồ đó lại thể hiện cơ chế di truyền mức phân tử?

  c. Tính đặc trưng và đa dạng của Prôtêin do những yếu tố nào quy định?

  d. Vì sao trâu và bò đêu ăn cỏ nhưng thịt trâu lại khác thịt bò?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Viết Khánh

  Cau 1 : Cách tính số gen con tạo thành khi một gen tự nhân đôi n lần .

  Câu 2 : xác định các dạng thể dị bội .

  VD : bộ nhiễm sắc thể của lua nước 2n =24 . Em hãy xác định các dạng thể dị bội của lua nước ?

  Câu 3 : hãy xác định trình tự sắp xếp các nu trên mạch khuôn và mạch bổ sung . Cách tính số axitamin tạo thành , tính chiều dài của gen , số lượng các nu trên trong đoạn gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Bài 27: Điền vào bẳng sau đây những điểm khác nhau cơ bản giữa gen cấu trúc và mARN: NTBS thể hiện như thế nào trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử?

  Những điểm khác nhau Gen cấu trúc mARN
  Về cấu trúc
  Về chức năng
  Về khả năng di truyền các đột biến

  Bài 28: Có người nói: Quá trình tổng hợp ADN là quá trình " tự sao", quá trình tổng hợp ARN là quá trình " sao mã". Hãy giải thích câu nói trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Quá trình sao mã của mARN ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Câu 3:

  1. Kể tên các loại ARN? Nêu chức năng của chúng?

  2. Một đoạn mARN có cấu trúc như sau:

  A-U-G-G-A-X-G-A-U-X-G-U-X-A-X

  a. Tính slg Nu từng loại của đoạn gen đã tổng hợp nên đoạn mARN nói trên.

  b. Nếu đoạn mARN trên tổng hợp nên pr thì chuỗi polypeptit hoàn chỉnh có bn axitamin.

  Câu 4: một cặp gen gồm 2 alen tương ứng, mỗi gen đều có tổng số 3000 Nu và 3600 lk hidro. Hãy cho biết:

  a. Số lg Nu từng loại của mỗi gen.

  b. Cặp gen trên là đồng hợp hay dị hợp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Gen A có chiều dài 5100A và có 3900 liên kết hidro. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen nói trên có hiệu số giữa rU và rA là 120 ribonu và có tỉ lệ giữa rG cà rX = 2/3

  a) Xác định số lượng từng loại nu của gen, số lượng từng loại ribonu của mARN

  b) Gen A bị đột biến thành gen a dưới dạng thay thế 1 cặp nu. Tính số liên kết hidro của gen a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Từ một mạch gen , làm sao viết ra được mARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  ​Câu 1: ​Vì sao nói tế bào mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng? Cho ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST ở một loài sinh vật cụ thể.​

  Câu 2: ​Muốn xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội cần phải làm gì? Hãy giải thích cách làm.

  Câu 3: ​Phân biệt thường biến và đột biến.

  ​Câu 4: ​Dựa vào quá trình hình thành ARN, quá trình hình thành chuỗi axit amin và chức năng của protein hãy viết sơ đồ biểu diễn khái quát mối liên hệ giữa gen và tính trạng? Hãy giải thích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  oại arn có chức năng truyền đạt thông tin di truyền là

  a,ARNr

  b.các ARN

  c,ARNm

  d,ARNt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  tại sao các loại arn lại chiểm tỉ lệ khác nhau trong tế bào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  căn cứ vào đâu người ta chia ARN thành 3 loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  1 gen có l=4080A.mạch 1 của gen có A+G=42% . A-G=60% gen nhân đôi liên tiếp 3lan , mỗi gen con tạo ra sao ma 2 lần, tính số lượng từng loại nu trên mỗi mạch đơn của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Những cấu trúc di truyền nào có tồn tại NTBS? Từ nguyên tắc đó có thể suy ra được những điều gì?

  Vẽ sơ đồ thể hiện cơ chế di truyền ở cấp độ phan tử và nêu ý nghĩa của mỗi khâu trong sơ đồ đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Ai biết thì trả lời giúp mk mấy câu hỏi này để mk ôn tập vs. T3 này mk ktra oy :(

  Câu 1: cho biết khi nào thì các gen phân li độc lập với nhau ?

  Câu 2: sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích gì ?

  Câu 3: hãy nêu đặc điểm của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân, giảm phân

  Câu 4: hãy trình bày đặc điểm cấu tạo, nguyên tắc tổng hợp của ADN, ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)