YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 38 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 38 sách BT Sinh lớp 9

Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit :

                                 U U A X U A A U U X G A

1. Xác định trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen tổng hợp ra mARN?
2. Đoạn mARN trên tham gia tạo chuỗi axit amin. Xác định số axit amin trong chuỗi được hình thành từ đoạn mạch mARN?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

1. Trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen:

  • Mạch mARN: UUAXUAAUUXGA
  • Mạch khuôn: AATGATTAAGXT
  • Mạch bổ sung: TTAXTAATTXGA

2. Số axit amin trong chuỗi được hình thành từ đoạn mạch mARN: 12 : 3 = 4 axit amin

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 38 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF