ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25 trang 44 SBT Sinh học 9

Giải bài 25 tr 44 sách BT Sinh lớp 9

Một phân tử dài mARN dài 4080\( {A^0} \), có A = 40%, U = 20%; và X = 10% số nuclêôtit của phân tử ARN. Số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử mARN là

A. U= 240, A= 460, X= 140, G= 360.

B. U= 240, A= 480, X= 140, G= 340.

C. U= 240, A= 460, X= 140, G= 380.

D. U= 240, A= 480, X= 140, G= 360.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

 
 

Áp dụng công thức:

\( L = \frac{N}{2} \times 3,4{A^0} \), với L=4080\( {A^0} \) suy ra số Nu của gen là: 2400

Số Nu của ARN là: 1200 

Theo đề bài: \( A = 40\% \times 1200 = 480 \), U = 240, X = 120, G = 380 

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 44 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1