ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 53 SGK Sinh học 9

Giải bài 5 tr 53 sách GK Sinh lớp 9

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin truyền?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin truyền là: ARN thông tin

⇒ Đáp án b

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 53 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hi hi

  1 gen có 1701 liên kết hidro, tổng hợp phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribônu

  A:U:G:X = 1:2:3:4. Xác định

  a) chiều dài của gen

  b) số nu mỗi loại của mỗi mạch đơn và của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thi trang

  Gen 1 và gen 2 nhân đôi 1 số lần bằng nhau và đã lấy của môi trường 29400 nu.Gen 1 có chiều dài \(0.408\mu m\) và có số liên kết hiđrô giữa A và T bằng \(\dfrac{2}{3}\) số liên kết giữa G với X.Gen 2 có 90 vòng xoắn và có hiệu số giữa A với G bằng 150nu.

  1.Tính lần nhân đôi của gen.

  2.Tính số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi.

  3.Tính liên kết hiđrô bị phá vỡ, số liên kết hiđrô và hóa trị được hình thành trong quá trình nhân đôi của gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  1, 1 gen có tổng 2 loại nu là 40 % . gen đó tái bản 2 lần cần mt cung cấp 9000 nu tự do

  a, tính chiều dài

  b,xđ số nu mỗi loại và số nu mỗi loại cần cho qtr nhân đôi

  c,tính tổng liên kết H bị phá vỡ và hình thành

  2, 1gen có 150 chu kì xoắn , trên mạch 1 của gen A = 10% , G= 30% , mạch 2 có A=20%

  a, tính slg từng loại nu của gen và trên mỗi mạch

  b,nếu gen x 2 : 3 lần thì số LK H bị phá vỡ là bn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Bài 1:

  a, Ở một loài thực vật, với hai gen alen A và a, khởi đầu bằng một cá thể có kiểu gen Aa. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn liên tục kết quả kiểu gen AA, aa và Aa sẽ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  b, Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống?

  c, Chúng ta có những biện pháp gì để bảo vệ vốn gen của loài người?

  Bài 2: Ở cây dạ lan, gen A quy định hoa đỏ là trội không hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Trong một phép lai giữa hai cây, người ta thu được đời con có 50% số cây có hoa hồng, số cây còn lại là kiểu hình khác. Hãy biện luận để lập sơ đồ lai nói trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  một gen chứa 1498 liên kết hóa trị giữa các nucleotit. Gen tiến hành nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 3150 nucleotit loại adenin.Xác định

  chiều dài và số lượng từng loại nucleotit của gen

  số lượng từng loại nucleotit môi trường cung cấp số liên kết hydro bị phá vỡ và số liên kết hóa trị được hình thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  cho 1 đoạn gen có 800 nu hãy tính số nu và chiều dài của phân tử arn được tổng hợp từ đoạn gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1