YOMEDIA

Bài tập 5 trang 53 SGK Sinh học 9

Giải bài 5 tr 53 sách GK Sinh lớp 9

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin truyền?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin truyền là: ARN thông tin

⇒ Đáp án b

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 53 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Van Tho

  Câu 1. cho 2 loài sinh vật loài thứ nhất có kiểu gen AaBb loài thứ 2 có kiểu gen AB/ab (chỉ xét trong trường hợp không có đột biến vầ hoán vị gen)

  a) nêu đặc điểm chung và riêng của kiểu gen của 2 loài đó.

  b) làm thế nào để nhận biết được kiểu gen của 2 loài nói trên?

  Câu 2. ở ruồi giấm cặp NST số 1;3 lần lượt chứa cặp gen Aa;Ee cặp NST số 2 chứa hai cặp gen dị hợp Bb và Dd cặp NST số 4 là cặp NST giới tính.

  a)viết kí hiệu bộ NST của ruồi giấm cái.

  b) khi giảm phân bình thường không có hiện tượng trao đổi đoạn có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử nào? viết kí hiệu các loại giao tử đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Bài 1: Ở gà, bộ nhiễm sắc thể 2n=78. Quan sát các tế bào sinh dưỡng đang phân bào, người ta đếm được có 2730 nhiễm sắc thể kép đang tập trung trên mặt phăng xích đạo và có 3900 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về các cực của tế bào.

  a, Xác định các tế bào đanh nguyên phân ở kì nào

  b, Số lượng tế bào ở mỗi kì là bao nhiêu?

  Bài 2: Một gen có chiều dài 5100 Astrong. Trong đó mạch thứ nhất của gen có A1=200Nu, T1=400Nu

  a, Xác định số chu kì xoắn và khối lượng của gen?

  b, Xác định số lượng và tỉ lệ phần trăm từng loại Nu

  c, Phân tử ARN được tổng hợp từ gen trên có U=400Nu. Hãy xác định mạch nào là mạch khuôn tổng hợp ARN? Giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Tính tần số alen trong các trường hợp:

  - Tần số kiểu gen đồng hợp lặn gấp 2 lần dị hợp.

  - Tần số kiểu gen đồng hợp lặn gấp 6 lần dị hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Ở cà chua quả đỏ trội so với quả vàng hay lập sơ đồ lai để xác định kết quả kiểu gen, kiểu hình của con lai cho mỗi trường hợp sau.
  a) Bố mẹ đều có quả đỏ
  b) bố mẹ đều có quả vàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  kết quả về mặt di truyền của liên kết gen là

  Â:làm tăng biến dị tổ hợp

  b;lm phong phú đa dạng ở sinh vật

  C:làm hạn chế xuất hiện biến tổ hợp

  lm tăng xuất hiện kieu gen nhưng hạn chế kiểu hình

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA