YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 53 SGK Sinh học 9

Giải bài 5 tr 53 sách GK Sinh lớp 9

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin truyền?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin truyền là: ARN thông tin

⇒ Đáp án b

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 53 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON