ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 29 trang 45 SBT Sinh học 9

Giải bài 29 tr 45 sách BT Sinh lớp 9

Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tổng hợp ARN là

A. A liên kết với T, G liên kết với X.

B. A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.

C. A liên kết U, G liên kết với X.

D. A liên kết X, G liên kết với T.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29

 
 
 • Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tổng hợp ARN là A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.

⇒ Đáp án: B 

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 45 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Phương Khanh

  Tính tần số alen trong các trường hợp:

  - Tần số kiểu gen đồng hợp lặn gấp 2 lần dị hợp.

  - Tần số kiểu gen đồng hợp lặn gấp 6 lần dị hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bo bo

  Ở cà chua quả đỏ trội so với quả vàng hay lập sơ đồ lai để xác định kết quả kiểu gen, kiểu hình của con lai cho mỗi trường hợp sau.
  a) Bố mẹ đều có quả đỏ
  b) bố mẹ đều có quả vàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  kết quả về mặt di truyền của liên kết gen là

  Â:làm tăng biến dị tổ hợp

  b;lm phong phú đa dạng ở sinh vật

  C:làm hạn chế xuất hiện biến tổ hợp

  lm tăng xuất hiện kieu gen nhưng hạn chế kiểu hình

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Câu 1 Trình bày sự tạo thành ARN và protein thông qua sự hình thành chuỗi axit amin
  Câu 2 Nêu 1 số biểu hiện của đột biến gen và đột biến cấu trúc, số lượng NST
  Câu 3 Nêu nguyên nhân gây ra bệnh Đao, bệnh Tớcno

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Câu 1: một ng đàn ông b.thường (2n=46) có bn nhóm gen liên kết? vì sao?

  câu 2 ; ở 1 loài thực vật xét phép lai P: Aa BD/bd lai Aa BD/bd. bt mỗi gen wi định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn không vt sđl hãy xđ thế hệ F1

  tỉ lệ k.gen AA BD?bd và tỉ lệ k.hình A-Bd/bd

  câu 3 a) mỗi tính trạng do 1 gen wi định cho P tự thụ phấn đời F1 có tỉ lệ k.gen là 1:2:1 cho vd và vt sđl cho mỗi wi luật di chuyền chi phối phép lai

  b) ở một loài sinh vật xét 2 cặp alen A,a và B,b hãy vt tất cả các k.gen có thể liên wan đến 2 cặp gen đó trong trường hợp 2 cặp gen cùng nằm trên 1 NST thường

  câu 4: ở một loài thực vật phép lai P: AaBbdd lai aaBbDD thu đc F1 bt rằng mỗi gen wi định 1 tính trạng gen trội là trội hoàn toàn các gen nằm trên NST thường khác nhau

  a. xđ số loại và tỉ lệ các loại k.gen , số loại và tỉ lệ k.hình ở F1

  b. xác suất xuất hiện cá thể F1 có k.hình lăn ít nhất về 2 cặp tính trạng trong 3 cặp tính trạng trên

  c. nếu chọn ngẫu nhiên 2 cây có k.hình trội về 3 tính trạng ở F1 cho giao phấn vs nhau thì ở F2 xác suất xuất hiện cây có k.hình về cả 3 tính trạng trội lặn mong đợi là bn

  cau 5. ở đậu hà lan gen A- hoa đỏ a- hoa trắng. cho các cây đậu hoa đỏ giao phấn với các cây hoa trắng thế hệ F1 thu đc tỉ lệ 2/3 hoa đỏ :1/3 hoa trắng bt ko có đột biến xảy ra và tính trạng màu sắc k phụ thuộc vào môi trường

  a. các cây hoa đỏ ở p có tỉ lệ mỗi loại k.gen là bn

  b. cho các cây thế hệ F1 giao phấn ngẫu nhiên vs nhau thu đc F2 theo lý thuyết cây hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ bn

  câu 6. ở 1 loài thực vật cho giao phấn giữa 2 cây thuần chủng thân cao hoa vàng và thân thấp hoa đỏ thu đc F1 100% thân cao hoa đỏ. cho F1 tự thụ phấn thu đc F2 có 4 loại k.hình có tỉ lệ 56,25%thân cao hoa đỏ: 18,75% thân cao hoa vàng:18.75 % thân thấp hoa đỏ: 6,25% thân thấp hoa vàng

  a. gt và vt sđl từ P đến F2

  b. trong số cây thân cao hoa đỏ ở F2 có tỉ lệ k thuần chủng là bn?

  mn giúp mk vs nha cần gấp lắm ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  tại sao gen không trực tiếp làm khuôn tổng hợp prôtêin mà phải truyền qua ARN?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • trang lan

  C1. nêu mối quan hệ giữa gen-ADN-prôtêin

  C2. Cấu trúc,chức năng của ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Nêu cấu trúc không gian của phân tử ARN?

  (mong các bạn giải giúp mình nhanh nhất và đầy đủ nhất có thể, cảm ơn rất nhiều)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  một gen có L= 0.408 Mm. Gen này nhân đôi tạo ra gen con. mỗi gen con tạo ra 1 phân tử mARN các phân tử ARN chứa 38400 RNU.

  a) Tính số lần tự nhân đôi của gen

  b) tính số lượng Nu trong các gen con,

  c) tính số lượng nu một trường nội bào cung cấp cho gen nhân đôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  tại sao trình tự các nu trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các trên mạch ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Hãy trình bày mối quan hệ gen và ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Vì sao mARN được xem là bản sao của gen cấu trúc?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • thu phương

  Một gen có số lượng nucleotit loại A= 900 và bị đứt 3600 liên kết hidro khi tổng hợp 1 phân tử mARN.

  a) Tính số lượng nucleotit của mỗi loại gen

  b) Nếu gen này sao mã 4 lần, môi trường nội bào cung cấp tổng cộng bao nhiêu nucleotit để tổng hợp các phân tử mARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  a. Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin. Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào?

  Gen (một đoạn ADN) 1 mARN 2 Pr

  b. Viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Giải thích mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ. Viết sơ đồ thể hiện cơ chế di truyền ở mức phân tử. Tại sao sơ đồ đó lại thể hiện cơ chế di truyền mức phân tử?

  c. Tính đặc trưng và đa dạng của Prôtêin do những yếu tố nào quy định?

  d. Vì sao trâu và bò đêu ăn cỏ nhưng thịt trâu lại khác thịt bò?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1