YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 tr 39 sách BT Sinh lớp 9

Một phân tử mARN dài 2040\({A^0}\), có A = 40%, u = 20% và X =10% số nuclêôtit của phân tử ARN.

1. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử mARN.

2. Phân tử mARN chứa bao nhiêu bộ ba?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

1. Số Nu của gen được tổng hợp từ mARN có dài 2040\({A^0}\) là:

  • Áp dụng công thức: \(L = \frac{N}{2} \times 3,4\). → N = 2400 Nu, mARN có 1200 Nu 
  • mARN có:
    • A = 480 nuclêôtit = 40%
    • U = 240 nuclêôtit = 20%
    • X = 120 nuclêôtit = 10%
    • G = 360 nuclêôtit = 30%

2. Số bộ ba = 1200 : 3 = 400 bộ ba

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 39 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF