ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 tr 39 sách BT Sinh lớp 9

Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit:

          Mạch 1:  A | G | X | G | G | A | A | T | A | G | T | A

          Mạch 2:  T | X | G | X | X | T | T |  A | T | X | A | T

Xác định trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch ARN được tổng hợp từ gen trên?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 
  • Trường hợp 1: mARN : U X G X X U U A U X A U 
  • Trường hợp 2: mARN : A G X G G A A U A G U A 

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 39 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1