ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28 trang 44 SBT Sinh học 9

Giải bài 28 tr 44 sách BT Sinh lớp 9

Sự tổng hợp ARN được thực hiện

A. theo nguyên tắc bổ sung trên hai mạch của gen.

B. theo nguyên tắc bổ sung chỉ trên một mạch của gen.

C. theo nguyên tắc bán bảo toàn.

D. theo nguyên tắc bảo toàn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

 
 
  • Sự tổng hợp ARN được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung chỉ trên một mạch của gen.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 44 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1