YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 28 trang 44 SBT Sinh học 9

Giải bài 28 tr 44 sách BT Sinh lớp 9

Sự tổng hợp ARN được thực hiện

A. theo nguyên tắc bổ sung trên hai mạch của gen.

B. theo nguyên tắc bổ sung chỉ trên một mạch của gen.

C. theo nguyên tắc bán bảo toàn.

D. theo nguyên tắc bảo toàn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

 • Sự tổng hợp ARN được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung chỉ trên một mạch của gen.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 44 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Vũ

  Bài 1:

  a, Ở một loài thực vật, với hai gen alen A và a, khởi đầu bằng một cá thể có kiểu gen Aa. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn liên tục kết quả kiểu gen AA, aa và Aa sẽ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  b, Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống?

  c, Chúng ta có những biện pháp gì để bảo vệ vốn gen của loài người?

  Bài 2: Ở cây dạ lan, gen A quy định hoa đỏ là trội không hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Trong một phép lai giữa hai cây, người ta thu được đời con có 50% số cây có hoa hồng, số cây còn lại là kiểu hình khác. Hãy biện luận để lập sơ đồ lai nói trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  một gen chứa 1498 liên kết hóa trị giữa các nucleotit. Gen tiến hành nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 3150 nucleotit loại adenin.Xác định

  chiều dài và số lượng từng loại nucleotit của gen

  số lượng từng loại nucleotit môi trường cung cấp số liên kết hydro bị phá vỡ và số liên kết hóa trị được hình thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  cho 1 đoạn gen có 800 nu hãy tính số nu và chiều dài của phân tử arn được tổng hợp từ đoạn gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  cho 1 đoạn gen có 600 nu hãy tính số vòng xoắn và chiều dài của đoạn gen đó

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • An Nhiên

  Khi 2 alen trong cặp gen tương ứng giống nhau thì có thể mang gen đó được gọi là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  3. Trình bày cấu tạo của phân tử ARN

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Truc Ly

  Nêu mqh giữa kiểu gen moi trường và kiểu hình .Moi quan hệ này đc ứng dụng ntn trong trồng trọt chăn nuôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Câu 1. cho 2 loài sinh vật loài thứ nhất có kiểu gen AaBb loài thứ 2 có kiểu gen AB/ab (chỉ xét trong trường hợp không có đột biến vầ hoán vị gen)

  a) nêu đặc điểm chung và riêng của kiểu gen của 2 loài đó.

  b) làm thế nào để nhận biết được kiểu gen của 2 loài nói trên?

  Câu 2. ở ruồi giấm cặp NST số 1;3 lần lượt chứa cặp gen Aa;Ee cặp NST số 2 chứa hai cặp gen dị hợp Bb và Dd cặp NST số 4 là cặp NST giới tính.

  a)viết kí hiệu bộ NST của ruồi giấm cái.

  b) khi giảm phân bình thường không có hiện tượng trao đổi đoạn có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử nào? viết kí hiệu các loại giao tử đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Bài 1: Ở gà, bộ nhiễm sắc thể 2n=78. Quan sát các tế bào sinh dưỡng đang phân bào, người ta đếm được có 2730 nhiễm sắc thể kép đang tập trung trên mặt phăng xích đạo và có 3900 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về các cực của tế bào.

  a, Xác định các tế bào đanh nguyên phân ở kì nào

  b, Số lượng tế bào ở mỗi kì là bao nhiêu?

  Bài 2: Một gen có chiều dài 5100 Astrong. Trong đó mạch thứ nhất của gen có A1=200Nu, T1=400Nu

  a, Xác định số chu kì xoắn và khối lượng của gen?

  b, Xác định số lượng và tỉ lệ phần trăm từng loại Nu

  c, Phân tử ARN được tổng hợp từ gen trên có U=400Nu. Hãy xác định mạch nào là mạch khuôn tổng hợp ARN? Giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Tính tần số alen trong các trường hợp:

  - Tần số kiểu gen đồng hợp lặn gấp 2 lần dị hợp.

  - Tần số kiểu gen đồng hợp lặn gấp 6 lần dị hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Ở cà chua quả đỏ trội so với quả vàng hay lập sơ đồ lai để xác định kết quả kiểu gen, kiểu hình của con lai cho mỗi trường hợp sau.
  a) Bố mẹ đều có quả đỏ
  b) bố mẹ đều có quả vàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  kết quả về mặt di truyền của liên kết gen là

  Â:làm tăng biến dị tổ hợp

  b;lm phong phú đa dạng ở sinh vật

  C:làm hạn chế xuất hiện biến tổ hợp

  lm tăng xuất hiện kieu gen nhưng hạn chế kiểu hình

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Câu 1 Trình bày sự tạo thành ARN và protein thông qua sự hình thành chuỗi axit amin
  Câu 2 Nêu 1 số biểu hiện của đột biến gen và đột biến cấu trúc, số lượng NST
  Câu 3 Nêu nguyên nhân gây ra bệnh Đao, bệnh Tớcno

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Câu 1: một ng đàn ông b.thường (2n=46) có bn nhóm gen liên kết? vì sao?

  câu 2 ; ở 1 loài thực vật xét phép lai P: Aa BD/bd lai Aa BD/bd. bt mỗi gen wi định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn không vt sđl hãy xđ thế hệ F1

  tỉ lệ k.gen AA BD?bd và tỉ lệ k.hình A-Bd/bd

  câu 3 a) mỗi tính trạng do 1 gen wi định cho P tự thụ phấn đời F1 có tỉ lệ k.gen là 1:2:1 cho vd và vt sđl cho mỗi wi luật di chuyền chi phối phép lai

  b) ở một loài sinh vật xét 2 cặp alen A,a và B,b hãy vt tất cả các k.gen có thể liên wan đến 2 cặp gen đó trong trường hợp 2 cặp gen cùng nằm trên 1 NST thường

  câu 4: ở một loài thực vật phép lai P: AaBbdd lai aaBbDD thu đc F1 bt rằng mỗi gen wi định 1 tính trạng gen trội là trội hoàn toàn các gen nằm trên NST thường khác nhau

  a. xđ số loại và tỉ lệ các loại k.gen , số loại và tỉ lệ k.hình ở F1

  b. xác suất xuất hiện cá thể F1 có k.hình lăn ít nhất về 2 cặp tính trạng trong 3 cặp tính trạng trên

  c. nếu chọn ngẫu nhiên 2 cây có k.hình trội về 3 tính trạng ở F1 cho giao phấn vs nhau thì ở F2 xác suất xuất hiện cây có k.hình về cả 3 tính trạng trội lặn mong đợi là bn

  cau 5. ở đậu hà lan gen A- hoa đỏ a- hoa trắng. cho các cây đậu hoa đỏ giao phấn với các cây hoa trắng thế hệ F1 thu đc tỉ lệ 2/3 hoa đỏ :1/3 hoa trắng bt ko có đột biến xảy ra và tính trạng màu sắc k phụ thuộc vào môi trường

  a. các cây hoa đỏ ở p có tỉ lệ mỗi loại k.gen là bn

  b. cho các cây thế hệ F1 giao phấn ngẫu nhiên vs nhau thu đc F2 theo lý thuyết cây hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ bn

  câu 6. ở 1 loài thực vật cho giao phấn giữa 2 cây thuần chủng thân cao hoa vàng và thân thấp hoa đỏ thu đc F1 100% thân cao hoa đỏ. cho F1 tự thụ phấn thu đc F2 có 4 loại k.hình có tỉ lệ 56,25%thân cao hoa đỏ: 18,75% thân cao hoa vàng:18.75 % thân thấp hoa đỏ: 6,25% thân thấp hoa vàng

  a. gt và vt sđl từ P đến F2

  b. trong số cây thân cao hoa đỏ ở F2 có tỉ lệ k thuần chủng là bn?

  mn giúp mk vs nha cần gấp lắm ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  tại sao gen không trực tiếp làm khuôn tổng hợp prôtêin mà phải truyền qua ARN?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF