YOMEDIA

Bài tập 4 trang 53 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 53 sách GK Sinh lớp 9

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A-U-G-X-U-G-A-X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Một đoạn mạch ARN: A-U-G-X-U-G-A-X

⇒ Mạch khuôn: T-A-X-G-A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-G-A-X

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 53 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • An Nhiên

  Khi 2 alen trong cặp gen tương ứng giống nhau thì có thể mang gen đó được gọi là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  3. Trình bày cấu tạo của phân tử ARN

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Truc Ly

  Nêu mqh giữa kiểu gen moi trường và kiểu hình .Moi quan hệ này đc ứng dụng ntn trong trồng trọt chăn nuôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Câu 1. cho 2 loài sinh vật loài thứ nhất có kiểu gen AaBb loài thứ 2 có kiểu gen AB/ab (chỉ xét trong trường hợp không có đột biến vầ hoán vị gen)

  a) nêu đặc điểm chung và riêng của kiểu gen của 2 loài đó.

  b) làm thế nào để nhận biết được kiểu gen của 2 loài nói trên?

  Câu 2. ở ruồi giấm cặp NST số 1;3 lần lượt chứa cặp gen Aa;Ee cặp NST số 2 chứa hai cặp gen dị hợp Bb và Dd cặp NST số 4 là cặp NST giới tính.

  a)viết kí hiệu bộ NST của ruồi giấm cái.

  b) khi giảm phân bình thường không có hiện tượng trao đổi đoạn có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử nào? viết kí hiệu các loại giao tử đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Bài 1: Ở gà, bộ nhiễm sắc thể 2n=78. Quan sát các tế bào sinh dưỡng đang phân bào, người ta đếm được có 2730 nhiễm sắc thể kép đang tập trung trên mặt phăng xích đạo và có 3900 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về các cực của tế bào.

  a, Xác định các tế bào đanh nguyên phân ở kì nào

  b, Số lượng tế bào ở mỗi kì là bao nhiêu?

  Bài 2: Một gen có chiều dài 5100 Astrong. Trong đó mạch thứ nhất của gen có A1=200Nu, T1=400Nu

  a, Xác định số chu kì xoắn và khối lượng của gen?

  b, Xác định số lượng và tỉ lệ phần trăm từng loại Nu

  c, Phân tử ARN được tổng hợp từ gen trên có U=400Nu. Hãy xác định mạch nào là mạch khuôn tổng hợp ARN? Giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>