ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31 trang 45 SBT Sinh học 9

Giải bài 31 tr 45 sách BT Sinh lớp 9

Một phân tử mARN dài 4080 0AA0. Phân tử mARN chứa bao nhiêu bộ ba?

A. 300.                                       B. 400.

C. 500.                                        D. 600.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31

 
 

Chiều dài của mARN bằng chiều dài gen tổng hợp nên nó.

Áp dụng công thức:

\( L = \frac{N}{2} \times 3,4{A^0} \)

N là tổng số Nu của gen

L là chiều dài gen 

Số bộ ba mARN là: \( \frac{N}{6} \) 

→ Số Nu của gen có chiều dài 4080 \( {A^0} \) = 2400 Nu

Vậy số bộ ba của mARN do gen đó tổng hợp nên là 400 bộ ba.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 45 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • minh thuận
  a.Nguyên tắcbổ sung được thể hiện như thế nào trong quá trình nhân đôi ADN,phiên mã và dịch mã ? Trong quá trình phiên mã và dịch mã của một gen, nguyên tắc bổ sung bị vi phạm thì gen đó có đột biến không ? Giải thích.
  b. Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ có kiểu gen AA với cây hoa trắng có kiểu gen aa
  được F1 có 1501 cây hoa đỏ và1 cây hoa trắng. Quan sát tế bào xôma của cây hoa trắng này dưới kính hiển vi quang học, người ta thấy số lượng nhiễm sắc thể không thay đổi so với cây bố mẹ. Hãy giải thích cơ chế xuất hiện cây hoa trắng ở F1 trong phép lai trên
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bich thu

  giải dùm em :v

  Khi một ribôxôm trượt 1 lần qua một phân tử mARN thì đã có tất cả 499 lượt phân tử tARN đã vào khớp mã với mARN. Các bộ ba đối mã trong các lượt phân tử tARN đó có chứa 498U, ba loại ribônu còn lại có số lượng bằng nhau. Mã kết thúc trên phân tử mARN là UAG. Xác định:

  a) số liên kết phosphodieste và số lượng từng loại ribônu của phân tử mARN  nói trên. 

  b) nếu gen điều khỉên quá trình dịch mã nói trên tự nhân đôi liên tiếp 5 lần thì số lượng từng loại nu môi trường cung cấp bằng ao nhiêu. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong quá trình truyền đạt thông tin đi truyền  từ gen tới protein và từ thế bào này sang tế nào khác?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điều này có ý nghĩa gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • tịnh ngọc

  So sánh ARN và ADN?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1