YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31 trang 45 SBT Sinh học 9

Giải bài 31 tr 45 sách BT Sinh lớp 9

Một phân tử mARN dài 4080 0AA0. Phân tử mARN chứa bao nhiêu bộ ba?

A. 300.                                       B. 400.

C. 500.                                        D. 600.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31

Chiều dài của mARN bằng chiều dài gen tổng hợp nên nó.

Áp dụng công thức:

\( L = \frac{N}{2} \times 3,4{A^0} \)

N là tổng số Nu của gen

L là chiều dài gen 

Số bộ ba mARN là: \( \frac{N}{6} \) 

→ Số Nu của gen có chiều dài 4080 \( {A^0} \) = 2400 Nu

Vậy số bộ ba của mARN do gen đó tổng hợp nên là 400 bộ ba.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 45 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF