YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 121 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 tr 121 sách BT Sinh lớp 7

Hãy chọn các sinh vật trong các tập hợp sinh vật sau (bò sát, chim, thú, amip, trùng cỏ, rươi, san hô, thủy tức, giun đất, súa, sâu bọ, cá, lưỡng cư) điền vào cột trống cho phù hợp trong bảng sau. 

Hình thức sinh sản

Đại diện

Phân đôi

 

Mọc chổi

 

Tái sinh

 

Thụ tinh ngoài

 

Thụ tinh trong

 

Thụ tinh trong, trứng được đẻ ra và phát triển nhờ nhiệt độ môi trường

 

Thụ tinh trong, trứng đẻ ra được bố mẹ ấp và chăm sóc

 

Thụ tinh trong, đẻ con và nuôi con bằng sữa đồng thời chăm sóc con

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Hình thức sinh sản

Đại diện

Phân đôi

Amip, trùng cỏ

Mọc chồi

San hô, thuỷ tức

Tái sinh

Rươi, san hô

Thụ tinh ngoài

Thuỷ tức, sứa, cá, lưỡng cư

Thụ tinh trong

Giun đất, sâu bọ

Thụ tinh trong, trứng được đẻ ra và phát triển nhờ nhiệt độ môi trường

Bò sát

Thụ tinh trong, trứng đẻ ra được bố mẹ ấp và chăm sóc

Chim

Thụ tinh trong, đẻ con và nuôi con bằng sữa đồng thời chăm sóc con

Thú

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 121 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON