YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 124 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 tr 124 sách BT Sinh lớp 7

Các hình thức sinh sản ở động vật là

A. hữu tính, phân đôi.

B. nảy chồi, phân đôi.

C. vô tính, nảy chồi.

D. vô tính và hữu tính. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Các hình thức sinh sản ở động vật là vô tính và hữu tính.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 124 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF