YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6 trang 124 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 tr 124 sách BT Sinh lớp 7

Sinh sản hữu tính ưu thế hơn sinh sản vô tính vì

A. nâng cao được tỉ lệ thụ tinh.

B. nâng cao được tỉ lệ sống sót.

C. thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở vật nuôi.

D. cả A, B và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Sinh sản hữu tính ưu thế hơn sinh sản vô tính vì: nâng cao được tỉ lệ thụ tinh; nâng cao được tỉ lệ sống sót; thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở vật nuôi.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 124 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON