YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 123 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 tr 123 sách BT Sinh lớp 7

Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở động vật? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Hình thức sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái trong thụ tinh của trứng ngược lại với sinh sản hữu tính. 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 123 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON