YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 78 SGK Sinh học 12

Giải bài 5 tr 78 sách GK Sinh lớp 12

Câu nào dưới đây giải thích về ưu thế lai là đúng?

A. Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao.

B. Lai các dòng thuần chủng khác xa nhau về khu vực địa lí luôn cho ưu thế lai cao.

C. Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai.

D. Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai thường không thuần chủng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai thường không thuần chủng.

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 78 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF