YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 59 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 59 sách BT Sinh lớp 12

Trình bày các bước chọn giống vật nuôi, cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Cho một ví dụ minh hoạ và phân tích ưu điểm, nhược điểm của phương pháp này.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 • Các bước chọn giống vật nuôi và cây trồng:
  • Bước 1. Tạo các dòng thuần khác nhau.
  • Bước 2. Lai giống tạo biến dị tổ hợp và chọn lọc những tổ hợp gen mong muốn được tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết kết hợp với chọn lọc chặt chẽ để tạo các giống thuần chủng.
 • Ví dụ minh hoạ : Giống lúa VX83 là kết quả của phép lai và chọn lọc công phu qua nhiều thế hệ dựa trên biến dị tổ hợp. Các gen trong quá trình giảm phân và thụ tinh đã kết hợp được ưu điểm của các dòng bố mẹ là giống lúa X1 và CN2.

Giống lúa X-1 (NN75-10)

Giống lúa CN2 (IR 197446 - 11-33)

Giống lúa vx83 (64 -8 -3)

Năng suất cao.

Năng suất trung bình.

Năng suất cao.

Chống bệnh bạc lá.

Ngắn ngày.

Ngắn ngày.

Không kháng rầy.

Kháng rầy.

Kháng rầy - Chống bệnh bạc lá.

Chất lượng gạo trung bình.

Chất lượng gạo cao.

Chất lượng gạo cao.

 • Ưu điểm:
  • Đơn giản, dễ thực hiện, không đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao
 • Nhược điểm :
  • Mất nhiều thời gian và công sức để chọn lọc và đánh giá từng tổ hợp gen.
  • Khó duy trì tổ hợp gen ở trạng thái thuần chủng vì sự phân li trong giảm phân và quá trình đột biến thường xuyên xảy ra.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 59 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON