YOMEDIA
NONE

Bài tập 21 trang 68 SBT Sinh học 12

Giải bài 21 tr 68 sách BT Sinh lớp 12

Trong chọn giống, người ta sử dụng phương pháp giao phối gần hay tự thụ phấn với mục đích gì?

A. Tạo dòng thuần mang các đặc tính mong muốn.

B. Tạo ưu thế lai so với thế hệ bố mẹ.

C. Tổng hợp các đặc điểm quý từ các dòng bố mẹ.

D. Tạo nguồn biến dị tổ hợp cho chọn giống.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Các bước tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

  • Bước 1: Tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau rồi cho lai giống.
  • Bước 2: Chọn lọc những cá thể có tổ hợp gen mong muốn
  • Bước 3: Cho các cá thể có kiểu gen mong muốn tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra giống thuần chủng.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 68 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON