YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 78 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 78 sách GK Sinh lớp 12

Tại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Ưu thế lai thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau là do:

  • Khi ta cho lai hai dòng thuần chủng; F1 sẽ mang kiểu gen dị hợp => tổ hợp tất cả các tính trội của bố & mẹ, tại F1 thì tập hợp được các gen trội và chỉ có đời F1 tỉ lệ này cao nhất. 
  • Tại F2,F3... đồng hợp tăng; dị hợp giảm; xuất hiện các kiểu gen đồng hợp gây hại qua các thế hệ; ưu thế lai giảm dần.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 78 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF