YOMEDIA

Bài tập 4 trang 78 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 78 sách GK Sinh lớp 12

Tại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Ưu thế lai thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau là do:

 • Khi ta cho lai hai dòng thuần chủng; F1 sẽ mang kiểu gen dị hợp => tổ hợp tất cả các tính trội của bố & mẹ, tại F1 thì tập hợp được các gen trội và chỉ có đời F1 tỉ lệ này cao nhất. 
 • Tại F2,F3... đồng hợp tăng; dị hợp giảm; xuất hiện các kiểu gen đồng hợp gây hại qua các thế hệ; ưu thế lai giảm dần.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 78 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngô Lạnh

   

   

   

  Ở ngô: alen A:bắp nhiều. a:bắp ít 
  B:thân cao, yếu. b:thân thấp, cứng cây 
  D:kháng bệnh tốt. d:kháng bệnh kém 
  EE:chịu nóng. ee:chịu lạnh. Ee: chịu nóng và chịu lạnh 
  Bốn cặp alen trên nằm trên 4 cặp NST khác nhau 
  -Nguồn gen địa phương: +> A-bbddee : nhiều bắp, thân thấp cứng cây, kháng bệnh kém 
  +> AabbDdEe : bắp ít, thân thấp, cứng cây, kháng bện tốt
  ANêu quy trình tạo giống có kiểu gen AaBbDdEe : nhiều bắp, thân thấp, cứng cây, kháng bệnh tốt, chịu nóng và chịu lạnh. 

  Nêu quy trình lai tạo giống có kiểu gen AaBbDdEe: nhiều pắp, thân thấp, cứng cây, kháng bệnh tốt, chịu nóng và chịu lanh. 

  Nhận xét kiểu hình của con lai F1 với bố mẹ 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA