YOMEDIA
NONE

Bài tập 26 trang 69 SBT Sinh học 12

Giải bài 26 tr 69 sách BT Sinh lớp 12

Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng cách nào?

A. Gây đột biến nhân tạo.

B. Giao phối cùng dòng.

C. Giao phối giữa các cá thể có quan hệ huyết thống gần gũi.

D. Giao phối giữa các dòng thuần xa nhau về nguồn gốc.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

  • Các dòng thuần xa nhau về nguônf gốc càng đa dạng về kiểu gen và kiểu hình khi giao phối sẽ cho nhiều biến dị tổ hợp khác nhau

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 69 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON