YOMEDIA
VIDEO

Mỗi cặp trong 3 cặp alen Aa, Bb, Dd quy định 1 tính trạng khác nhau, trội lặn hoàn toàn và phân li độc lập. Không cần viết sơ đồ lai, hãy xác định

a) Tỉ lệ loại giao tử ABD từ cá thể AaBbDd.

b) Tỉ lệ loại giao tử ABD từ cá thể AABBDd.

c) Tỉ lệ loại hợp tử AaBBDD từ phép lai AaBbDd X AaBbDd.

d) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen A-B-D- từ phép lai AaBbDD X AaBbdd.

e) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen A-B-D- từ phép lai aabbdd X AABBdd.

g) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen aaB-D- từ phép lai AaBbDD X AaBbdd.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Áp dụng cách tính xác suất cho từng cặp alen rồi xét chung tỉ lệ theo yêu cầu của đề bài ta có:

  a) Mỗi cặp alen dị hợp khi giảm phân cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 1/2, do đó:

  • Tỉ lệ loại giao tử ABD từ cá thể AaBbDd:

  1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8

  b) Mỗi cặp alen đồng hợp khi giảm phân cho 1 loại giao tử, do đó:

  • Tỉ lệ loại giao tử ABD từ cá thể AABBDd:

  1 x 1 x 1/2 = 1/2

  c) Tỉ lệ loại hợp tử AaBBDD từ phép lai AaBbDd x AaBbDd:

  2/4 x 1/4 x 1/4= 1/32

  d) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen A-B-D- từ phép lai AaBbDD x AaBbdd:

  3/4 x 3/4 x 1 = 9/16

  e) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen A-B-D- từ phép lai aabbdd x AABBdd:

  1 X 1 X 0 = 0 (phép lai dd x dd không thể cho kiểu hình D-)

  g) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen aaB-D- từ phép lai AaBbDD x AaBbdd:

  1/4 x 3/4 x 1 = 3/16

    bởi Trieu Tien 30/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1