YOMEDIA
VIDEO

Gen có 3240 liên kết hydro và có 2400 nucleotit. Gen trên nhân đôi 3 lần, các gen con phiên mã 2 lần. Số thông tin chưa chính xác là:

I. Số lượng loại A và G của gen là 360 và 840

II. Có 6 phân tử mARN được tạo ra

III. Số axit amin mà môi trường cần cung cấp cho quá trình dịch mã là 6384

IV. Số nu loại A mà môi trường cung cấp cho quá trình tự sao là 2520

V. Số lượng đơn phân mà môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là 19.200

Số thông tin chưa chính xác:

A.1 B.2 C.3 D.4

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (12)

 
 
 
 • d
    bởi nguyễn thị kiều mẫn 06/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d
    bởi nguyễn thị kiều mẫn 06/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d
    bởi nguyễn thị kiều mẫn 06/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đáp án B

    bởi Bùi Văn Luân 06/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

    bởi Nguyễn Tấn Sang 13/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

    bởi harry moon 19/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • I. 2A+3G=3200 và 2A+2G=2400 => A=360 và G=840 ==> Đúng

  II, Số gen sau 3 lần nhân đôi là: 2^3=8

     Số mARN được tạo thành là: 8x2=16 ==> Sai

  III. Số axit amin cần cho quá trình phiên mã là: 16x(1200:3-1)= 6384 ==> Đúng

  IV. Số nu loại A môi trường cung cấp cho quá trình tự sao là: 360x(8-1)=2520 => Đúng

  V, Số lượng đơn phân môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là: 18x1200=21600 ==> Sai

  Đáp án: C

    bởi Tuệ Hân 21/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C

    bởi Đinh Trí Dũng 26/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •                                            Bài làm

   I. Số lượng loại A và G của gen là 360 và 840

  II. Có 6 phân tử mARN được tạo ra

  III. Số axit amin mà môi trường cần cung cấp cho quá trình dịch mã là 6384

  IV. Số nu loại A mà môi trường cung cấp cho quá trình tự sao là 2520

  V. Số lượng đơn phân mà môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là 19.200

  Số thông tin chưa chính xác:

  A.1 B.2 C.3 D.4

    bởi Hà Đức Anh 09/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1