YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 21 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 21 sách GK Hóa lớp 9

Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

1) S +  O2  → SO­­(đk: to)

2) 2SO + O2 → 2SO(đk: to, V2O5)

3) SO2 + NaO → Na2SO3

4) SO3 +H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu → CuSO + SO2↑ +2 HO (đk: to)

6) SO + H2O → H2SO3

7) H2SO+ 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO + 2HCl → 2 NaCl + SO2 ↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO+ 2H2O

10) NaSO + BaCl2 → BaSO↓ + 2NaCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 21 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON