AMBIENT

Bài tập 5.1 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 5.1 trang 7 SBT Hóa học 9

Có những chất sau: Cu, Zn, MgO, NaOH, Na2CO3. Hãy dẫn ra những phản ứng hoá học của dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 loãng với những chất đã cho để chứng minh rằng hai axit này có tính chất hoá học giống nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.1

- Dung dịch HCl, H2SO4 loãng không tác dụng với Cu

- Dung dịch HCl, H2SO4 loãng đều tác dụng với kim loại (Zn), oxit bazơ (MgO), bazơ (NaOH) và muối (Na2CO3).

Phương trình hóa học của HCl:

Zn + HCl → ZnCl+ H2

MgO + 2HCl → MgCl+ H2O

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

Phương trình hóa học của H2SO4:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO+ 2H2O

Na2CO3 + H2SO→ Na2SO4 + H2O + CO2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Bánh Mì

  Cho 4,8 g Fe2O3 tác dụng với 500ml dd H2SO4 vừa đủ

  a tính khối lượng muối sinh ra

  b Tính nông độ mol H2SO4

  c nếu dùng dd H2SO4 ở trên phản ứng với 45,5g zn Tính H2 sinh ra (DKTC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  cho 1,44 g một oxit kim loại chưa rõ hóa trị vào 6,67 g dd HCl 21,9% vừa đủ để hòa tan hoàn toản. Xác định tên kim loại và oxit của kim loại đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  1​/ Cho 40,1g hỗn hợp gồn Na2O và BaO tác dụg với dd HCl dư .Sau pứ cô cạn dd thu đc 67,6g muối khan .Tính khối lượg mỗi oxit trog hỗn hợp.​

  ​2/ Cho 9,2g hỗn hợp Fe và Cu t/d với dd H2SO4 loãng dư thu đc 1,12 lít khí (đktc), Khi cô cạn dd thu đc bao nhiêu gam muốu khan

  ​3/ Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100ml dd HCl 3M a) Tính % khối lượg mỗi oxit trog hỗn hợp ban đầu b) Tính khối lượg dd H2SO4 có nồng độ 20% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp oxit trên

  ​Giúp mình 3 bài này với , mình đag cần gấp .Cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Hòa tan hoàn toàn 1 oxit kim loại hóa trị 2 vầ 1 lượng vừa đủ dd H2SO4 20% thu đk dd muối có nồng độ 22.6 % . Xác định oxit kloai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Hòa tan 6.8g MgO vào trong 100g dung dịch HCl 14.6% tính C%của dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Hoà tan hoàn toàn 9,2g hỗn hợp gồm Mg và MgO cần vừa đủ m gam dung dịch HCl 14,6%. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí Y ở đktc. Tính % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  GIÚP MÌNH VS NHA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Hãy nhận biết các chất sau :

  a/ NaOH, H2SO4, HNO3

  b/ CuO, Fe2O3, ZnO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Câu6:

  Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol là 1 : 1. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là:

  A. 20% và 80%

  B. 30% và 70%

  C. 40% và 60%

  D. 50% và 50%

  Câu27:

  Cho 2,32 g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 ( trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1 M. Giá trị của V là:

  A. 0,04 lít

  B. 0,08 lít

  C. 0,12 lít

  D. 0,16 lít

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Nhận biết bằng phương pháp hóa học 6 khí : H2, CO2, HCl, Cl2, CO, O2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Cho 4,8g một kim loại hóa trị (II) tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau PƯ thu được 19g muối. Xác định kim loại đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  B1 : Khử hoàn toàn 6,4 gam một oxit kim loại xhuwa rõ hóa trị bằng 2,669l khí CO ở đktc .

  a, Tìm công thức oxit

  b, Hòa tan hoàn toàn 6g hỗn hợp A gồm oxit nói trên , MgO và CuO cần dùng 225 ml dd HCl 1M . Mặt khác khử hoàn toàn 24g hỗn hợp A bằng khí CO dư thu được khí B . Hấp thụ hoàn toàn khí B vào dd Ba(OH)2 dư tạo thành 49,25 g kết tủa . Tính khối lượng các chất có trong hỗn hợp A.

  B2 : Cho hỗn hợp A gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II tan hết trong dd H2SO4 loãng thu được khí B . Cho toàn bộ khí B hấp thụ hết bởi 450 ml dd Ba(OH)2 0,2 M thu được 15,76 gam kết tủa . Xác định công thức của 2 muối .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>