AMBIENT

Bài tập 5.2 trang 8 SBT Hóa học 9

Bài tập 5.2 trang 8 SBT Hóa học 9

Để phân biệt được hai dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 người ta dùng:

A. BaCl2  

B. HCl   

C. Pb(NO3)2     

D. NaOH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.2

Đáp án B: HCl

- Có bọt khí thoát ra, nhận ra dung dịch Na2CO3

- Không có bọt khí, nhận ra dung dịch Na2SO4

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 8 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Bin Nguyễn

  Trộn V1l dd HCl 0,6M vs V2l dd NaOH 0,4M thì thu đc 0,6l dd A . Biết PƯ xảy ra theo sơ đồ :

  HCl + NaOH -> NaCl + H2O

  Tính V1 và V2 biết rằng 0,6l dd A có hể hòa tan hết 1,02g Al2O3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Cho m gam oxit FexOy vào một bình kín chứa 4,48 lít CO (đktc). Nung bình một thời gian cho đến khi oxit FexOy bị khử hoàn toàn thành Fex’Oy’.

  a) Biết % mFe trong FexOy và trong Fex’Oy’ là 70% và 77,78%. Công thức của 2 oxit lần lượt là?

  b) Biết tỷ khối hơi của hỗn hợp CO và CO2 sau phản ứng so với H2 bằng 18. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Cho dung dịch có chứa 16g NaOH vào dung dịch có chứa 9,8g H2SO4. Sau đó dùng giấy thử quỳ tím những vào dung dịch thu được. Quỳ tím có màu gì ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Nêu Phương pháp nhận biết các gói bột mất nhãn: Al2O3, Ag2O, Na2O và CaO (chỉ dùng 1 thuốc thử)

  Nêu phương pháp tách riêng CuO và BaO từ 1 hỗn hợp

  Giúp mk vs. Cần gấp ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Câu 1. Có các dung dịch ́E: koh, hcl, h2so4 loãng, các chất rắn fe(oh)3, cu, al2o3 và các khí co2, no. Những chất nào có thể phản ứng với nhau từng đôi một. Viết pthh xảy ra.

  Câu 2. Cho những chất sau: cu, zn, mgo, naoh, na2co3. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của dung dịch hcl và dung dịch h2si4 loãng với những tính chất đã học để chứng minh rằng 2 axit này có tính chất hóa học giống nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  cho 46,7g hỗn hợp X gồm cuo,zno,feo vào trong 800ml dung dịch hcl 1,75M. axit còn dư trung hòa đúng 200ml dung dịch naoh 1m. xác định biến thiên % m feo trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho 19,2 gam hỗn hợp FeO và Al vào dung dịch H2 SO4 loãng 20% vừa đủ.Sau phản ứng thu được dung dịch B và 3,2 gam chất rắn không tan A

  a,viết pthh.tính khối lượng dung dịch axit đã dùng

  b,tính nồng độ phần trăm của muối có trong dung dịch sau phản ứng

  c,cho 3,2 gam chất rắn a ở trên vào dung dịch H2 SO4 đặc nóng cho đến khi chất rắn tan hết .Tính thể tích khí thoát ra(đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Cho hỗn hợp MgO và Al2O3 tác dụng với 800 ml dung dịch H2SO4 1M thì vừa đủ. NẾu cho hỗn hợp đó tác dụng với NaOH cần 200 ml NaOH 1M. Tính khối lượng hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  1) Dãy các chất đều phản ứng với dd NaOH :

  A. H2SO4 , CaCO3 , CuSO4 ,CO2

  B. SO2 , FeCl3 , NaHCO3 , CuO

  C. H2SO4 , SO2 , CuSO4 , CO2 , FeCl3 , Al

  D. CuSO4 , CuO , FeCl3 , SO2

  2) Các cặp chất nào dưới đây phanre ứng với nhau để tạo thành hợp chất khí :

  A. Kẽm với axit clohidric

  B. Natri cacbonat và canxi clorua

  C. Natri hidroxit và axit clohidric

  D. Natri cacbonat và axit clohidric

  3) Có hỗn hợp gồm nhôm oxit và bột sắt oxit , có thể tách được sắt oxit bằng cách cho tác dụng với 1 lượng dư dung dịch :

  A. HCl

  B. NaCl

  C. KOH

  D. HNO3

  4) Chất nào có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ :

  A. Na2O , SiO2 , SO2

  B. P2O5 , SO3

  C. Na2O , CO2

  D. K , K2O

  5) Cần điều chế 1 lượng muối Đồng sunfat . Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric :

  A. H2SO4 tác dụng với CuO

  B. H2SO4 (đặc) tác dụng với Cu

  C. Cu tác dụng với H2SO4 loãng

  6) Cho sơ đồ chuyển hóa sau , biết X là chất rắn : X ---> SO2 ---> Y ---> H2SO4

  X , Y lần lượt phải là

  A. FeS , SO3

  B. FeS2 hoặc S , SO3

  C. O2 , SO3

  7) Kim loại X có những tính chất sau :

  - Tỉ khối lớn hơn 1

  - Phản ứng với O2 khi nung nóng

  - Phản ứng với dung dịch AgNO3 giải phóng Ag

  - ____________________ H2SO4 (loãng) giải phóng khí H2 và muối của kim loại hóa trị 2 . Kim loại X là :

  A. Cu

  B. Na

  C. Al

  D. Fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho hỗn hợp A gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ 1 lít dd HCl 1 M thu được 2,24 lít khí H2 (ĐKTC)

  a, Tính % m hỗn hợp A

  b, Tính CM dd thu được ( coi thể tích ko đổi)

  mình đang cần gấp mong các bạn giúpkhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Có những cách nào để chuyển

  Axit --> Oxit axit

  viết PTHH minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>