AMBIENT

Bài tập 5.3 trang 8 SBT Hóa học 9

Bài tập 5.3 trang 8 SBT Hóa học 9

Cho những chất sau :

A. CuO   

B. MgO   

C. H2O     

D. SO2

E. CO2.

Hãy chọn những chất thích hợp đã cho để điền vào chỗ trống trong các phương trình hoá học sau :

1. 2HCl + ... → CuCl2 + ...

2. H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + ... + ...

3. 2HCl + CaCO3 → CaCl2 +... + ...

4. H2SO4 + ... → MgSO4 + ...

5. ... + ... ⇔ H2SO3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.3

1. A. CuO và C. H2O

2. D. SO2 và C. H2O

3. E. CO2 và C. H2O

4. B. MgO và C. H2O

5. D. SO2 và C. H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.3 trang 8 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • truc lam

  Tính CM A,B

  bởi truc lam 12/06/2019

  Bài 86: A là KOH, B là H2SO4. Trộn 300ml dd A và 200ml dd B thu đc 500 ml dd C có tính kiềm 0,1M. Trộn 200ml dd A và 300ml dd B thu đc 500ml dd D có tính axit 0,2M. Tính CM A,B

  Bài 87: Cho 4,8g Mg vào 200ml dd hh HCl aM và CuCl2 bM thấy thoát ra 0,896 lít khí đktc, dd B, chất rắn C. Cho B tác dụng vs dd NaOH dư đc kết tủa, lọc kết tủa nung trong không khí đến m k đổi thu 3,36g chất rắn. Tính a,b , mC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Cân bằng pt giữ mk vs :

  M2Ox + H2SO4 đ/n -----> M2(SO4)y + SO2 + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Bài 1: Trung hoà 200ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,3M và HNO3 1M bởi 400ml dd Ca(OH)2 3aM và NaOH 2aM.Tính a.

  Bài 2:Trung hoà 300ml dd hỗn hợp gồm HCl xM và HNO3 yM bởi 600ml dd Ca(OH)2 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính x,y. Biết x : y= 1:3

  Bài 3 A là KOH, B là H2SO4. Trộn 300ml dd A và 200ml dd B thu đc 500 ml dd C có tính kiềm 0,1M. Trộn 200ml dd A và 300ml dd B thu đc 500ml dd D có tính axit 0,2M. Tính CM A,B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Bài 33:Cho 7,8 g hh Mg,Al vào 500ml dd HCl 2M. Sau phttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.u ax hết hay còn dư? Nếu thu đc 11,2 l khí đktc thù m mỗi kim loại là bao nhiêu.

  Bài 32: Cho 12,6g hh Al, Mg vào 600g dd HCl 19,6%

  a, Hãy chứng tỏ hh k tan hết

  b, Nếu đc 13,44 l khí A đktc, Tính C%

  Bài 32: Cho 7,8g hh Al, Fe vào 365g dd HCl 15%

  a, Hãy chứng tỏ axit dư

  b, Sau phttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.u thu đc 8,96 l khí đktc, Tính %m mỗi kim loại trong hh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Oxit axit tác dụng với bazo tạo thành muối và nước. Thế thì tại sao SO3 tác dụng với NaOH chỉ tạo thành NaHSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Cu+ o2→cuo

  Fe+ o2→fe3o4

  Al +o2→alo3

  Na+o2→na2o3

  Fe+ cl2→FeCl3

  NaON+AlSO4→Na2SO4+H2O

  Zn+HCl→zncl2+H2

  KOH+CuSO4→Cu(oH)2+K2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Hòa tan hoàn toàn 20g hh MgCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol 1:1) bằng dd HCl dư. Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn bằng 200ml dd NaOH 2,5M thu đc dd A. Thêm BaCL2 dư vào dd A thu đc 39,4g kết tủa. Tìm R và tính thành phần % theo khối lượng của MgCO3 và RCO3 trong hỗn hợp

  yeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Hoà tan 39,1 hỗn hợp Mg, Fe, Pb cần vừa hết 600g dd HCl 9,3% thu đc khí B và dd A.

  a, Tính %m mỗi kim loại { biết klg ax dùng hoà tan Fe gấp 2 lần m dùng hoà tan Pb}

  b, Tính C% dd thu đc

  giúp mik nhé~~~lời giải cụ thể nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Viết phương trình phản ứng biểu diễn dãy biến hóa sau cho biết A,B,C,D là 1 chất riêng biệt

  a)\(H_2O->A->Cu->B->C->Cu\)

  b)\(KMnO_4->A->B->C->D->CO_2\)

  c)\(KClO_3->B->C->D->E->Al_2\left(SO_4\right)_3\)

  d)\(FeS_2->A->B->Cu->C->D->Cu\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho 10,2g nhôm oxit (Al2O3) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 14,6%

  a,Viết phương trình

  b,Tính khối lượng dung dịch HCl

  c,Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Cho kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) tạo ra khí hidro (H2) và hợp chất nhôm sunfat Al2(SO4)3.
  a) Lập PTHH.
  b) Cho biết tỉ lệ nguyên tử nhôm Al lần lượt với ba chất còn lại trong phản ứng hóa học.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>