YOMEDIA

Công thức của oxit sắt là gì ?

bởi Lê Minh Bảo Bảo 06/04/2019

Câu 1 : Cho 2,32g hh gồm FeO , Fe2O3 , Fe3O4 ( trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3 ) tác dụng vừ đủ với V lit dd HCl 1M . Giá trị của V ?

Câu 2 : Khử hoàn toàn 11,6g oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao . Sản phẩm khí dẫn vào dd Ca(OH)2 dư , tạo ra 20g kết tủa . Công thứ của oxit sắt là ?

Câu 3 : X là 1 oxit sắt . Biết 1,6g X tác dụng vừa hết với 30ml dd HCl 2M . X là oxit nào của sắt ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTTQ của ox sắt là FexOy

  PTHH ; \(Fe_xO_y+yCO\underrightarrow{t^o}xFe+yCO_2\) (1)

  \(56x+16y\left(g\right)\)________________ymol

  __11,6g____________________0,2mol

  Vì Ca(OH)2 dư nên xảy ra pư tạo muối TH

  \(CO_2\left(0,2\right)+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\left(0,2\right)+H_2O\)

  \(n_{CaCO_3}=0,2mol\)

  (1) => 11,2x + 3,2y = 11,6y

  => 11,2x = 8,4y

  => \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{4}\)

  => CTHH là Fe3O4

  Câu 1 có thiếu đề ko bạn?

  bởi Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA