YOMEDIA

Xác định oxit kim loại đã dùng

bởi Van Tho 06/04/2019

Hòa tan hoàn toàn m g một kim loại oxit hóa trị III cần b g dung dịch H2SO4 12,5% thì vừa đủ. Sau phản ứng, dung dịch muối có nồng độ 15,65%. Xác định oxit kim loại đã dùng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi CT của oxit kl hóa trị III là \(A_2O_3\)

  \(A_2O_3\left(1\right)+3H_2SO_4\left(3\right)\rightarrow A_2\left(SO_4\right)_3\left(1\right)+3H_2O\left(3\right)\)

  Giả sử có 1 mol \(A_2O_3\)

  \(m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{294.100}{12,5}=2352g\)

  mdd sau pư = \(2M_A+48+2352=2M_A+2400g\)

  Vì C%dd muối = 15,65% \(\Rightarrow\dfrac{2M_A+288}{2M_A+2400}.100=15,65\)

  \(\Rightarrow200M_A+28800=31,3M_A+37560\)

  \(\Rightarrow168,7M_A=8760\Rightarrow M_A=52\)

  => A là Cr.

  bởi Phạm Chanh 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA