YOMEDIA

Tính nồng độ mol của dung dịch axit

Bài:hòa tan 20.4g 1 KL A có hóa trị III trong 300ml dung dịch H2SO4 thu được 68.4g muối

a) tìm công thức của oxit

b) tính nồng độ mol của dung dịch axit

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Gọi CTTQ của Oxit là \(A_2O_3\)

  PTHH : \(A_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow A_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  --------1 mol---------------------1mol

  Ta có : \(n_{A_2O_3}=n_{A_2\left(SO_4\right)_3}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{m_{A_2O_3}}{M_{A_2O_3}}=\dfrac{m_{A_2\left(SO_4\right)_3}}{M_{A_2\left(SO_4\right)_3}}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{20,4}{2A+48}=\dfrac{68,4}{2A+288}\)

  \(\Leftrightarrow20,4\left(2A+288\right)=68,4\left(2A+48\right)\)

  \(\Leftrightarrow40,8A+5875,2=136,8A+3283,2\)

  \(\Leftrightarrow A=\dfrac{5875,2-3283,2}{136,8-40,8}=27\left(g/mol\right)\)

  Ta thấy : A là kim loại nhôm (Al)

  Vậy CTHH của Oxit là \(Al_2O_3\).

  b) PTHH : \(Al_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  \(n_{Al_2SO_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{20,4}{102}=0,2\left(mol\right)\)

  \(=>n_{H_2SO_4}=0,6\left(mol\right)\)

  \(=>C_{M_{H_2SO_4}}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,6}{0,3}=2\left(M\right)\)

    bởi Nguyen Thanh 05/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA