YOMEDIA

Nguyen Bao's Profile

Nguyen Bao

Nguyen Bao

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (16)

 • Nguyen Bao đã đặt câu hỏi: giup em voi may anh chi oi Cách đây 6 tháng

  cho 2 chất A(1 hidrocacbon) và B( không chứa oxi) đều ở thể khí tác dụng hoàn toàn với nhau khi có xúc tác thu được hh khí X có khối lượng riêng là 1,568g/lít.hh X có khả năng làm mất màu dd Br2, nhưng không phản ứng với NaHCO3.đốt cháy 0,896 lít hh X trong O2 dư thu được 3,52g CO2 và 1,085 g dd chất Y. Nếu cho dd Y tác dụng với dd AgNO3 dư thi thu dược 1,435g kết tủa trắng. dd thu được cho tác dụng với dd NaHCO3 dư thu được 224 ml khí. biết các thể tích khí đều đo ở đktc.

  1) xác định tên các khí có trong hh X và tỉ lệ thể tích của chúng

  2)xác định tên của A,B và viết các PTPU xảy ra

 • Nguyen Bao đã đặt câu hỏi: giup em voi may anh chi oi Cách đây 6 tháng

  cho 2 chất A(1 hidrocacbon) và B( không chứa oxi) đều ở thể khí tác dụng hoàn toàn với nhau khi có xúc tác thu được hh khí X có khối lượng riêng là 1,568g/lít.hh X có khả năng làm mất màu dd Br2, nhưng không phản ứng với NaHCO3.đốt cháy 0,896 lít hh X trong O2 dư thu được 3,52g CO2 và 1,085 g dd chất Y. Nếu cho dd Y tác dụng với dd AgNO3 dư thi thu dược 1,435g kết tủa trắng. dd thu được cho tác dụng với dd NaHCO3 dư thu được 224 ml khí. biết các thể tích khí đều đo ở đktc.

  1) xác định tên các khí có trong hh X và tỉ lệ thể tích của chúng

  2)xác định tên của A,B và viết các PTPU xảy ra

 • Nguyen Bao đã trả lời trong câu hỏi: giup em voi may anh chi oi Cách đây 6 tháng

  khó

   

 • Nguyen Bao đã đặt câu hỏi: giup em voi may anh chi oi Cách đây 6 tháng

  cho 2 chất A(1 hidrocacbon) và B( không chứa oxi) đều ở thể khí tác dụng hoàn toàn với nhau khi có xúc tác thu được hh khí X có khối lượng riêng là 1,568g/lít.hh X có khả năng làm mất màu dd Br2, nhưng không phản ứng với NaHCO3.đốt cháy 0,896 lít hh X trong O2 dư thu được 3,52g CO2 và 1,085 g dd chất Y. Nếu cho dd Y tác dụng với dd AgNO3 dư thi thu dược 1,435g kết tủa trắng. dd thu được cho tác dụng với dd NaHCO3 dư thu được 224 ml khí. biết các thể tích khí đều đo ở đktc.

  1) xác định tên các khí có trong hh X và tỉ lệ thể tích của chúng

  2)xác định tên của A,B và viết các PTPU xảy ra

 • Nguyen Bao đã đặt câu hỏi: hãy làm bài hóa học nâng cao này Cách đây 6 tháng

  đun nóng 7,3g hợp chất hữu cơ A mạch hở chứa C,H,O với 100ml NaOH 0,5M thì phản ứng vừa đủ.sau phản ứng thu được 4,7g muối của 1 axit hữu cơ đơn chức và 1 rượu no.xác định CTCT của A biết rằng tỉ khối hơi của A so với He nhỏ hơn 73

 • Nguyen Bao đã đặt câu hỏi: hoa hoc nang cao Cách đây 6 tháng

  đốt cháy htoan hh X gồm 2 axit hữu cơ A,B ta luôn thu được tỉ lệ số mol hh X:CO2:H2O=1:3:2 dù % số mol các axit thay đổi.Lấy hh 2 axit A,B cho thực hiện phản ứng este hóa với rượu C no, mạch hở ta thu được hh este trong đó có este D. D ko tác dụng với Na có CTPT C9H10O6.Xác định CTCT của A,B,C và D

 • Nguyen Bao đã đặt câu hỏi: giup em voi may anh chi oi Cách đây 1 năm

  cho hơi nước đi qua bình đựng canxi oxit thu được hỗn hợp E có khối lượng lớn hơn 9,65% so với khối lượng canxi oxit ban đầu. 
  a. viết phương trình hóa học và xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp E. 
  b. cho 12,28 gam hỗn hợp E vào 200ml dung dịch hcl 20% ( khối lượng riêng là 1,1g/ml), tính nồng đọ phần trăm của muối trong dung dịch nhận được

 • Nguyen Bao đã đặt câu hỏi: giup em voi may anh chi oi Cách đây 1 năm

  cho hơi nước đi qua bình đựng canxi oxit thu được hỗn hợp E có khối lượng lớn hơn 9,65% so với khối lượng canxi oxit ban đầu. 
  a. viết phương trình hóa học và xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp E. 
  b. cho 12,28 gam hỗn hợp E vào 200ml dung dịch hcl 20% ( khối lượng riêng là 1,1g/ml), tính nồng đọ phần trăm của muối trong dung dịch nhận được

 • Nguyen Bao đã đặt câu hỏi: giup em voi may anh chi oi Cách đây 1 năm

  A la hh Mg,Al,B la dd h2so4 loang.dem oxi hoa hoan toan 36 g A thanh oxit,sau do cho luong oxit nay tac dung voi 600 ml dd B.sau phan ung thu duoc dd C va chat ran D.viet cac pthh va xac dinh khoi luong D

 • Nguyen Bao đã đặt câu hỏi: giup em voi may anh chi oi Cách đây 1 năm

  A la hh Mg,Al,B la dd h2so4 loang.dem oxi hoa hoan toan 36 g A thanh oxit,sau do cho luong oxit nay tac dung voi 600 ml dd B.sau phan ung thu duoc dd C va chat ran D.viet cac pthh va xac dinh khoi luong D

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Nguyen Bao: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng